Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

CYKL SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I SPECJALISTÓW TERAPII UZALEŻNIEŃ

Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje cykl szkoleń dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania znowelizowanych przepisów ustawy oprzeciwdziałaniu narkomanii.
Celem głównym szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników z zakresu stosowania i wykonania wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzenia, których zadaniem jest realizacja celu polityki społecznej i w zakresie szczególnym: zdrowotnej w kontekście przeciwdziałania narkomanii. Upowszechnienie przedmiotowych przepisów art. 62, 62a, 70-74  ma na celu wypracowanie standardów współpracy pomiędzy specjalistami terapii uzależnień wpisanymi do ewidencji, a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Zbieranie informacji nt. używania przez oskarżonego substancji psychoaktywnych w połączeniu z mechanizmami dostarczonymi przez znowelizowane przepisy Ustawy ma wygenerować normy postępowania możliwe do zastosowania w konkretnych sprawach realizujące postulat niesienia pomocy – oferty terapeutycznej/profilaktycznej/edukacyjnej/leczniczej przed reakcją prawno-karną (sankcją).

Każe szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne. Obydwa bloki będą składać się z części teoretycznej oraz części warsztatowej. Pierwszy blok tematyczny dotyczy zagadnień związanych z terapią uzależnień w kontekście obowiązujących przepisów prawa, roli terapeuty i oddziaływań pomocowych wobec podejrzanego/oskarżonego/podsądnego w procesie prawno-karnym. Drugi blok tematyczny będzie skupiał się na zagadnieniach prawnych w zakresie omówienia specyfiki przestępstw narkotykowych oraz możliwości zastosowania alternatywnych do karania schematów postępowania przez organy procesowe - umorzenie postępowania, zebranie informacji na temat używania, zawieszenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania, przerwa w karze, czy warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary.
Cykl będzie obejmował 16 szkoleń, każde w innym województwie na terenie Polski.

UNIA EUROPEJSKA CHCE ROZMAWIAĆ O MIEJSKIEJ POLIYCE NARKOTYKOWEJ

W dniu 20 czerwca 2017r. w Parlamencie Europejskim odbył się panel ekspercki zatytułowany Public safety and public health-municipal drug policies in the Member States. Program panelu dostępny jest pod linkiem http://urbandrugpolicies.com/pl/expert-panel-brussels-20-june-2017/

Panel był współorganizowany przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej oraz Posła Michała Boniego, który moderował całe wydarzenie.

W pierwszej części panelu udział wzięli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: Agnieszka Sieniawska, przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, Marcus Keane reprezentujący European Civil Society Forum on Drugs, Nanna Gotfredsen, dyrektorka organizacji Prawników Ulicznych z Danii - Danish Street Lawyers oraz Anna Dovbakh, Dyrektorka Eurasian Harm Reduction Network.

,,Mordor przeciwko prohibicji” – Support Don’t Punish 2017

Zdjęcie

Polska Sieć Polityki Narkotykowej, we współpracy ze Społeczną Inicjatywą Narkopolityki, po raz kolejny bierze udział w akcji Support Don’t Punish. W tym roku organizujemy kampanię ,,Mordor przeciwko prohibicji”. Będziemy obecni w godzinach szczytu w biurowej części Warszawy, gdzie zamierzamy rozdawać ulotki i materiały informacyjne oraz rozmawiać z pracownikami okolicznych biurowców i mieszkańcami Służewca. Chętne osoby będą mogły włączyć się do kampanii i zrobić sobie zdjęcie z naszym znakiem, które następnie zostanie umieszczone na stronie akcji.

The expert panel in the European Parliament

I have a pleasure to invite you to the event Polish Drug Policy Network is organising in cooperation with Michał Boni MEP and Maltese Presidency of the Council of the European Union  on public safety and public health - municipal drug policies in the Member States, which will take place on the 20th of June 2017, 17:00 - 18:30  in the European Parliament in Brussels (Room JAN 6Q1).

WSPOMNIENIE - ZMARŁ PROF. Wikotor Osiatyński

Zdjęcie

Dziś rano, dotarła do na kolejna bardzo smutna wiadomość, 29 kwietnia 2017 odszedł wielki człowiek, prof. Wiktor Osiatyński. W tak krótkim czasie pożegnaliśmy dwóch wybitnych ludzi, którzy swoją wiedzą, swym autorytetem sprawiali, że świat wokół nas stawał się bardziej znośny, zrozumiały i trochę lepszy.

Prof. Osiatyński wiele lat wspierał nasze działania jeśli chodzi o prawa człowieka w kontekście praw osób uzależnionych, jak i praw kobiet do lepszego i godniejszego życia.

Od 2009 roku współpracował z Polską Siecią Polityki Narkotykowej przy wielu różnych akcjach, eventach i konferencjach. Gdy wspólnie ze Stowarzyszeniem JUMP 93 w 2009 powoływaliśmy instytucje społeczną Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, wsparł tę inicjatywę biorąc udział w pierwszej w Polsce konferencji prasowej organizacji pacjenckiej, zrzeszającej osoby uzależnione od narkotyków.

Prywatnie, mąż członkini naszej Rady Programowej, Ewy Woydyłło, na ręce której, składamy wyrazy najszczerszego współczucia dla całej Rodziny Profesora.

Profesorze, będzie nam Pana brakowało…

W imieniu Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, członkowie komitety sterującego:
Agnieszka Sieniawska,
Marek Zygadło,
Marta Gaszyńska,
Jacek Charmast,
Grzegorz Wodowski

WSPOMNIENIE - ZMARŁ PROF. JERZY VETULANI

Z przykrością przekazujemy informację o śmierci profesora Jerzego Vetulaniego, który był czołowym polskim neurobiologiem, orędownikiem medycznego stosowania marihuany, zdroworozsądkowego podejścia do kwestii narkotyków. Profesor był wieloletnim członkiem Rady Programowej Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, który swym merytorycznym wkładem przyczynił się do rozkwitu naszej organizacji.

Prof. Vetulani był wspaniałym i otwartym na innych człowiekiem, zawsze posiadającym dobre, ciepłe słowo, który zawsze znalazł chwilę by pochylić się nad potrzebującymi. Miał ogromną wiedzę, za którą stało też ogromne serce i zniewalająco ciepły uśmiech.

Profesorze, będzie nam Pana bardzo brakować ...

W imieniu PSPN, wyrazy najszczerszego współczucia dla rodziny Profesora składają członkowie Komitetu Sterującego:
Agnieszka Sieniawska,
Marek Zygadło,
Marta Gaszyńska,
Jacek Charmast,
Grzegorz Wodowski

Przedstawiciele PSPN na Konferencji Regionalnej "Harm Reduction in the New Environment"

Zdjęcie

Agnieszka Sieniawska przewodnicząca PSPN i Grzegorz Wodowski członek Komitetu Sterującego jutro rano będą mieli swoje wystąpienia podczas Konferencji Regionalnej "Harm Reduction in the New Environment", zorganizowanej przez Eurasian Harm Reduction Network (EHRN).

glqxz9283 sfy39587stf01