Nowy Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2016/2017

0
348
Przedstawiamy kolejny, czwarty już „leczniczy” Raport Jacka Charmasta: Bezdomni
i zagrożeni bezdomnością wśród uzależnionych od substancji psychoaktywnych
w Warszawie.
Podobnie jak poprzednie, Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych 2016-2017, koncentruje się na problemach lecznictwa uzależnień i działań pomocowych, ale ze szczególnym uwzględnieniem tych deficytów systemu opieki, które nie pozwalają skutecznie reagować na wzrost wskaźników wykluczenia społecznego i bezdomności.