Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Komentarz do stanowiska Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie leku, który może zmienić polski model terapii substytucyjnej.

Zdjęcie

Czy stanowisko AOTMiT doprowadzi do ucywilizowania polskiego modelu terapii substytucyjnej i jak to się ma do dopalaczy?
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajęła stanowisko w sprawie Suboxone, leku stosowanego w terapii substytucyjnej osób uzależnionych od opiatów.
Wniosek producenta leku dotyczył oceny możliwości refundacji leku oraz oceny stosowania go w gabinetach lekarskich i poradniach w formule na receptę. Akurat w tym zakresie ocena Agencji wypadła pozytywnie, ze wskazaniem na poradnie jako optymalne miejsce dla prowadzenia leczenia. Agencja zwróciła jednak uwagę na brak możliwości prawnych zastosowania nowej formuły, przez co wynik całej oceny - co było do przewidzenia - jest negatywny.

Konferencja prasowa pod Urzędem Rady Ministrów - medyczna marihuana

Zdjęcie

Legalizacja medycznej marihuany – już teraz!
W sobotę, 11 lipca o godz. 13.30 przed URM odbędzie się konferencja prasowa nieformalnego ruchu na rzecz legalizacji medycznej marihuany (MM). Podamy szczegóły pierwszego w Polsce sondażu na ten temat, w którym zdecydowana większość obywateli opowiedziała się za dopuszczeniem marihuany do leczenia. Oto jeden  z wyników:

Badanie na temat działań realizowanych na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS

Zdjęcie
Społeczny Komitet ds. AIDS prowadzi obecnie badanie na temat działań na rzecz osób żyjących z HIV/ AIDS (oferty pozamedycznej kierowanej do tej grupy pacjentów) oraz ich potrzeb i oczekiwań w obszarze wsparcia pozamedycznego.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o publikację na stronie internetowej Państwa organizacji oraz Fanpage’u na portalu Facebook informacji o realizowanym przez Społeczny Komitet ds.

Petycja dotycząca powoływania bezpiecznych pokoi iniekcyjnych

Dożylne zażywanie narkotyków staje się coraz większym problemem w większości naszych miast - zwłaszcza w dzielnicach, gdzie duża liczba młodych ludzi żyje w biedzie. Im więcej osób wstrzykuje sobie narkotyki w niehigienicznych warunkach, im więcej osób dzieli się igłami, tym więcej zakażeń, zgonów z przedawkowania oraz zużytych strzykawek i igieł na ulicach.
Rozwiązanie nie leży w rękach policji - aresztowanie narkomanów nie zmniejszy liczby osób zażywających narkotyki, lecz popchnie ich do korzystania z bardziej ryzykownych sposobów i do pozbywania się igieł tak szybko, jak to możliwe. Stare metody walki z problemem narkotykowym nie działają.

Na przykładzie miast takich jak Zurych, Vancouver czy Kopenhaga, możemy się wiele nauczyć w kwestii ograniczania zażywania narkotyków na ulicach i związanych z tym problemów. Decydenci powinni przyjąć kompleksowe strategie antynarkotykowe oparte na czterech filarach: prewencja, leczenie, ograniczanie szkód i inteligentne egzekwowanie prawa.

Gdzie Polacy wstrzykują? - reklama kampanii na Warszawskich autobusach

Zdjęcie

Uwaga!! Od dziś po Warszawie jeżdżą autobusy promujące naszą akcje na rzecz otwierania bezpiecznych pokoi iniekcyjnych.

Przypominamy i zapraszamy na pokaz filmu i debatę "GDZIE POLACY WSTRZYKUJĄ?"

Zdjęcie

Polska Sieć Polityki Narkotykowej wraz z Fundacją Redukcji Szkód oraz Krytyką Polityczną zapraszają na pokaz filmu nt. sytuacji iniekcyjnych użytkowników narkotyków w Warszawie oraz na debatę publiczną, podczas której zgromadzeni goście postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące skuteczności i braków w polskiej strategii narkotykowej.

glqxz9283 sfy39587stf01