Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Raport Rzecznika Praw Osób Uzależnionych

Osoby mające problemy z narkotykami lub uzależnione od innych substancji znajdują się często w sytuacji,
która naraża je na naruszenia praw przysługujących wszystkim ludziom. Osoby te mogą nie wiedzieć
jakie to prawa oraz w jaki sposób reagować na nadużycia.
Dlatego w czerwcu 2009 r. Stowarzyszenie JUMP ‘93 oraz Polska Sieć ds. Polityki Narkotykowej powołały
instytucję Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Biuro Rzecznika jest prowadzone kolegialnie przez
autorów raportu: Agnieszkę Sieniawską, prawniczkę, oraz Jacka Charmasta, pomysłodawcę programu.

 

 

glqxz9283 sfy39587stf01