Centrum reintegracji społecznej osób uzależnionych

Już od lutego startujemy z nowym projektem Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej – “Centrum reintegracji społecznej osób uzależnionych”. W ramach programu uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych, socjalnych oraz z zakresu doradztwa zawodowego.

Celem programu jest pomoc osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych w przywróceniu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym oraz zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Działania kierujemy do osób uzależnionych bez względu na wiek i płeć:
  • będących po ukończonym procesie leczenia;
  • w trakcie terapii;
  • które nie ukończyły pełnego procesu terapii, ale utrzymują abstynencję
  • oraz osób aktualnie osadzonych, które w perspektywie 4 miesięcy mają opuścić zakład karny – będących w trakcie terapii, po jej ukończeniu lub, mimo nieukończenia pełnego procesu terapii, utrzymujących abstynencję.

Beneficjenci mogą uzyskać pomoc m.in. w zakresie przysługujących świadczeń socjalnych, postępowania w sprawach prawnych, w tym karnych oraz dostępnych możliwości na rynku pracy i podnoszenia kompetencji zawodowych.
Oprócz tego zapewniamy wsparcie wolontariuszy, którzy pomogą przy załatwianiu spraw urzędowych – w wypełnianiu i składaniu dokumentów do odpowiednich instytucji.

Bezpośrednio dotrzemy do osób uzależnionych, wobec których możliwe będzie zastosowanie przepisów o dozorze elektronicznym to jest: umożliwienie udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w celu podjęcia terapii. Takie postępowanie może wpłynąć na warunkowe zwolnienie skazanego z odbycia reszty kary w myśl zasady “leczyć zamiast karać”.

Kompleksowe oddziaływanie programu oraz stałe wsparcie Asystenta, który będzie dodatkowo motywował uczestników i trzymał pieczę nad procesem reintegracji, pomoże wzmocnić w adresatach projektu poczucie bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Do skorzystania z porady Asystenta zapraszamy również rodziny i bliskich osób używających narkotyków.

Chcesz wiedzieć więcej? Zainteresował Cię nasz projekt?

Kontakt do koordynatorki projektu: 881 415 522 (Anna)