Kampania społeczna Bad Trip: Exit

W 2018 i 2019 roku Polska Sieć Polityki Narkotykowej przeprowadzi ogólnopolską kampanie społeczną pt. BAD TRIP:EXIT opartą na interaktywnej formie połączonej z szerokimi działaniami promocyjnymi.

Forma prowadzenia kampanii jest odpowiedzią na zmiany w społeczeństwie jakie zaszły pod wpływem coraz to większej digitalizacji kolejnych sfer naszego życia. Te dwie przestrzenie – świat w rzeczywistym wymiarze i ten internetowy – przenikają się, a problematyka zagrożeń związanych z używaniem substancji zmieniających świadomość, zwłaszcza u młodych ludzi, wymaga niestandardowego podejścia.

Celem projektu jest dotarcie z pakietem rzetelnej wiedzy nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy do jak największej liczby odbiorców – młodzieży i młodych dorosłych, z naciskiem na uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy eksperymentalnie używają legalnych i nielegalnych środków odurzających i substancji psychotropowych, potencjalnych nowych użytkowników tych substancji, a także innych osób zainteresowanych w tym rodziców / opiekunów adresatów.

    Poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne i uświadamiające chcemy:

  • zapewnić przekazanie wiedzy o ryzyku i szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych oraz o dostępnych formach pomocy
  • wzmocnić czynniki chroniące przed rozwinięciem problemów związanych z używaniem narkotyków
  • ułatwić identyfikację takich problemów.

Efekty te wpłyną na ukształtowanie świadomych postaw wobec substancji psychoaktywnych — także tych nowej generacji — oraz wskażą środki pomocy w ograniczeniu lub zaprzestaniu ich używania.

Więcej informacji wkrótce…