Projekt „Bezpieczna Przestrzeń”

 

Polska Sieć Polityki Narkotykowej planuje realizację projektu pt. „Bezpieczna przestrzeń”. Zakłada on prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych opartych na udowodnionych naukowo metodach redukowania szkód społecznych i zdrowotnych w miejscach o zwiększonym ryzyku rozpowszechnienia używania narkotyków. Jest to forma pierwszej pomocy narkotykowej na festiwalach muzycznych w Polsce oraz na wybranych imprezach w Warszawie na sezon letni 2020.

Celem projektu jest ograniczenie szkód zdrowotnych wśród młodych ludzi okazjonalnie zażywających narkotyki. Chcemy szeroko promować udział w programach profilaktycznych i edukacyjnych, zmieniać postawy młodych ludzi i uświadamiać nt. zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Chcemy również pogłębiać wiedzę osób pracujących w miejscach publicznych, właścicieli klubów i organizatorów wydarzeń poprzez indywidualne rozmowy.

Projekt realizowany będzie w oparciu o działania party-workingowe (działanie w miejscach imprez) z wykorzystaniem strategii peer-to-peer (działania młodych edukatorów). Dzięki merytorycznemu wsparciu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego możliwe będzie działanie typu psycare/psyhelp, w ramach którego pomoc kierowana będzie do użytkowników substancji psychodelicznych. Będziemy oferować wsparcie naszego zespołu w sytuacjach problematycznych oraz rzetelną informację na temat bezpiecznej zabawy związanej z narkotykami.

Podstawowym założeniem projektu jest dotarcie do młodych ludzi z rzetelnymi informacjami na temat szkodliwości narkotyków oraz zasad redukcji szkód. Dołączamy do grona wielu instytucji na całym świecie, które już wdrożyły takie inicjatywy. Za koordynację projektu odpowiada Aleksandra Pałaszewska, e-mail: apalaszewska@politykanarkotykowa.com.

Zadanie publiczne jest realizowane przez Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia i sfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.