Wokoło Raportu Rzecznika

POBIERZ: Opinia Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych dot. Sprawozdania Ministerstwa Zdrowia z realizacji w roku 2012, Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2011-2016

POBIERZ: List przewodniczącego Stowarzyszenia MAR, Profesora Edwarda Jacka Gorzelańczyka do NFZ ws. problemów polskiego lecznictwa uzależnień narkotykowych i realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii