Zażyj dawkę swoich praw

Ogromnym sukcesem Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej jest wydanie Gry internetowej pt. „Zażyj dawkę swoich praw”, współfinansowanej z publicznych pieniędzy przyznanych przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii. Gra ma na celu uświadomienie odbiorcom w różnym wieku, z naciskiem na młodzież, problemów prawnych i zdrowotnych, które wiążą się z zażywaniem i posiadaniem narkotyków.

„Zażyj dawkę swoich praw” jest grą edukacyjną z elementami informacyjnymi oraz pomocowymi, pomaga uświadomić graczowi jego ewentualne problemy zdrowotne związane z zażywaniem lub nadużywaniem narkotyków poprzez umieszczenie w grze testu psychologicznego.

Gra „Zażyj Dawkę Swoich Praw” promując podejście Redukcji Szkód, ma także za zadanie zmianę w podejściu do osób, które używają narkotyków, ale nie czynią szkody osobom trzecim, jak i promowanie nowych rozwiązań prawnych.

Projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem JUMP’93 jest tym większym sukcesem iż PSPN, która nie ma osobowości prawnej, nawiązała współpracę z agendą rządową jaką jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii co należy w Polsce do rzadkości.

Zagraj i sprawdź czy wygrasz grę z prawem!