sobota, Marzec 24, 2018

13 wojewódzkich konferencji na temat strategii rozwiązywania problemów uzależnień

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje cykl 13 jednodniowych konferencji, każda w innym województwie, poświęconych lokalnym strategiom przeciwdziałania narkomanii.

Adresaci

Zapraszamy serdecznie do udziału pracowników oświaty, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematyka

Podczas konferencji będą mieli Państwo możliwość zdobyć i poszerzyć wiedzę niezbędną do skutecznej pracy w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z najnowszymi wytycznymi i światowymi trendami.

Informacje zdobyte podczas wykładów prowadzonych przez polskich i zagranicznych prelegentów przetestują Państwo w praktyce podczas zajęć warsztatowych, których celem będzie wypracowanie wspólnych rekomendacji dla danego województwa do tworzenia i realizacji strategii przeciwdziałania narkomanii, przy założeniach wymiany informacji dotyczących potrzeb danego regionu.

Przebieg konferencji

Wszystkie konferencje zostały podzielone na 6 bloków tematycznych, które kompleksowo zobrazują i wyjaśnią kwestie powiązań zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami jak i instytucjami wykonującymi zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W ten sposób, w przystępnej formie zdobędą i udoskonalą Państwo swoje kompetencje w zakresie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w szczególności dotyczące:

  • skutecznych programów i metod profilaktyki, leczenia i ograniczenia szkód zdrowotnych realizowanych w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
  • przepisów prawa,
  • zasad powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
  • prawidłowej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Zapisy

Po wybraniu odpowiedniego miasta mogą zapoznać się Państwo ze szczegółowym programem konferencji. Ilość miejsc jest ograniczona do 60 uczestników w każdym województwie, dlatego zachęcamy do wcześniejszych zapisów poprzez przesłanie wypełnionego formularza.

Jednocześnie informujemy, że planujemy nakręcenie filmowej relacji z konferencji, która dostępna będzie na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału!