sobota, Marzec 24, 2018

Polska Sieć Polityki Narkotykowej została powołana jako inicjatywa obywatelska w 2008 roku przez grupę specjalistów pracujących z uzależnionymi od narkotyków.

Są w niej terapeuci, lekarze, prawnicy, pracownicy służby więziennej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz użytkownicy środków psychoaktywnych. Razem działają na rzecz zmiany prawa narkotykowego w Polsce – jednego z najbardziej restrykcyjnych w Europie.

Dwa podstawowe cele Sieci to:

  • zmiana prawa narkotykowego, które obecnie nakazuje karać karą wiezienia do lat 3 za posiadanie jakiejkolwiek ilość narkotyków;
  • drugi – zwiększenie dostępności do leczenia substytucyjnego (w Polsce nadal tylko 15% osób potrzebujących może korzystać z tej terapii).

Wśród dotychczasowych aktywności członków Sieci znalazły się zarówno działania prawne (współpraca z Biurem Rzecznika Praw Osób Uzależnionych), aktywny udział w debacie publicznej (organizacja i współorganizacja konferencji, liczne wywiady w mediach, udział w kampanii społecznej Gazety Wyborczej, udział w Festiwalu Open’er), organizacja spotkań (tzw. Okrągłych Stołów) poświęconych dialogowi środowiska na temat leczenia uzależnionych oraz zmiany prawa narkotykowego oraz powstałe w ich efekcie liczne listy otwarte i stanowiska kierowane do Ministra Zdrowia, Ministra Sprawiedliwości, Premiera, Sejmu i Senatu, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii i innych organizacji mających decyzyjny wpływ na kształt Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii.

MISJA

Naszą misją jest inicjowanie i wspieranie działań mających na celu zmianę w podejściu do problemu narkotyków, zarówno w polskim prawie jak i w świadomości społecznej. Odwołując się do Praw Człowieka,  przeciwdziałamy stygmatyzacji i dyskryminacji osób używających narkotyki, osób sięgających po nie z powodu uzależnienia, jak i okazjonalnie.  Wykorzystując wiedzę,  ekspertów, lekarzy, i przede wszystkim samych pacjentów na temat działania legalnych (alkohol) i nielegalnych (narkotyki) substancji psychoaktywnych, promujemy najnowsze osiągnięcia naukowe w dziedzinie terapii uzależnień.

WIZJA

Polska dołączy do grona krajów Europejskich, w których używanie nielegalnych substancji psychoaktywnych będzie traktowane jako problem społeczny, ograniczając  stosowanie represji prawnych w postaci karania więzieniem.
Uzależnienie zacznie być nie tylko formalnie ale i realnie uznawane za chorobę i jako taka podlega leczeniu a nie karaniu.
Osobom uzależnionym, zostanie zapewniony dostęp do pomocy i efektywnego leczenia, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań pacjentów.
Polska będzie krajem wolnym od narkofobii i dyskryminacji, w którym osoby uzależnione będą traktowane jak pełnoprawni członkowie społeczeństwa.

AKTUALNOŚCI