Filia Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej realizuje misje i wizje Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej na południu Polski.

Filia zajmuje się rozpoznaniem lokalnego rynku substancji psychoaktywnych, jego monitorowaniem oraz reagowaniem na funkcjonujące w ramach tego rynku obrót i spożycie substancji psychoaktywnych. Filia w szczególności podejmuje działania prawne mające na celu zmniejszenie represyjności polityki narkotykowej w Polsce, m.in. poprzez współorganizowanie konferencji i debat, realizację projektów chroniących poszanowanie praw osób używających narkotyków, kontakt z lokalnymi politykami, w tym wywodzącymi się z południa Polski posłami i senatorami, jak i formułowaniu petycji i listów otwartych.

Oprócz tych działań podejmuje się także współpracę z organami administracji państwowej i podmiotami prywatnymi zajmującymi się problematyką narkotyków i narkomanii, w tym w m.in. specjalistami realizującymi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

Filia dokłada starania w celu zmiany praktyki stosowania prawa karnego w obszarze narkotyków i narkomanii, tak aby wypracować dobre praktyki względem postępowania wobec osób uzależnionych i używających narkotyków w Polsce.

Krzysztof Grabowski

Prawnik. Przewodniczący filii Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej w Krakowie.  W 2004 r. pisząc pracę magisterską na temat narkotyków ukończył studia dzienne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2013 r w katedrze Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otworzył przewód doktorski na temat kryminalizacji przestępstw narkotykowych w Polsce. Autor publikacji naukowych do „Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, „Rodziny i prawa” oraz publicystycznych do „MONAR NA BAJZLU” i „Magazynu MNB”. Pracował w organach administracji państwowej, sądzie karnym i rodzinnym. Od 2012 r w ramach programu „Narkotyki na gorącym uczynku” prowadzi doradztwo prawne dla użytkowników narkotyków.

adres e-mail: kgrabowski@politykanarkotykowa.com

Krzysztof Grabowski przedstawicielem PSPN w krakowskiej KDO

Krakowska filia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej jest reprezentowana przez prawnika Krzysztofa Grabowskiego na Komisji Dialogu Obywatelskiego w Krakowie. Krzysiek zadba by głos PSPN, w tym postulaty Deklaracji Warszawskiej były wdrażane także w Krakowie!

Projekt informatora NGO w KDO Kraków