Skip to content

Polish Czech English French German Greek Japanese Russian Spanish Ukrainian

Partnerzy

UZALEŻNIENIE.COM.PL

Po pierwsze: POMOC

Misją serwisu UZALEŻNIENIE.com.pl jest ochrona zdrowia i życia poprzez edukację społeczeństwa i zwiększanie świadomości na temat specyfiki poszczególnych uzależnień, ich profilaktyki oraz terapii.

Po drugie: INTEGRACJA

Celem portalu jest także wspomaganie procesu terapeutycznego poprzez integrację osób uzależnionych i rozwijanie ich zainteresowań. Chcemy naprowadzać na satysfakcjonujące sposoby spędzania wolnego czasu bez potrzeby zażywania substancji psychoaktywnych lub podejmowania kompulsywnych zachowań.

Po trzecie: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Z myślą o profilaktyce uzależnień stworzyliśmy dział PORADNIK DLA RODZICÓW zawierający m.in. porady dotyczące komunikacji z dziećmi i tworzenia więzi rodzinnych oraz artykuły informacyjne, np. o różnych rodzajach narkotyków. Sądzimy, że nasz serwis przysłuży się również młodzieży! Wiele artykułów dostępnych na naszych stronach dostarczy młodym ludziom niezbędną wiedzę m.in. na temat nowych uzależnień oraz skutków zażywania substancji psychoaktywnych.

by kubanczyk31

maj 11th, 2014

Eurasian Harm Reduction Network (EHRN)

The Eurasian Harm Reduction Network (EHRN) is a regional network with a mission to promote humane, evidence-based harm reduction approaches to drug use, with the aim of improving health and protecting human rights at the individual, community, and societal level.

Specifically during 2010-2014, EHRN seeks to help implement non-discriminating policies for drug users and other vulnerable people in the EHRN territory, and to improve and expand the use of evidence-based interventions and services that target them.

by kubanczyk31

wrzesień 12th, 2011

International Drug Policy Consortium

We are a global network of NGOs and professional networks that come together to promote objective and open debate on drug policy issues at the national and international level. We support evidence-based policies that are effective in reducing drug-related harm. Find out more about IDPC and our work, search our extensive publications library or find members in your region. Keep up-to-date by subscribing to our monthly Alert.

by kubanczyk31

wrzesień 12th, 2011

Fundacja Watch Health Care

W połowie marca 2010 roku, Fundacja Watch Health Care (WHC) rozpoczęła realizację projektu Korektor Systemu Zdrowia. Misją Fundacji jest dostarczenie, zarówno decydentom w ochronie zdrowia, jak i lekarzom oraz chorym, możliwie szerokiej, kompletnej i opartej na naukowych podstawach informacji o ograniczeniach w dostępie do podstawowych świadczeń zdrowotnych, do skutecznych metod leczenia, ale pozostających dziś poza koszykiem świadczeń gwarantowanych, jak również do świadczeń częściowo finansowanych z podstawowej składki zdrowotnej. Na stronie www.korektorzdrowia.pl Fundacja Watch Health Care prezentuje w formie rankingu informacje dotyczące trzech ww. obszarów. Prezentowane rankingi stanowić będą ważne źródło danych dla dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, w tym w szczególności dla ubezpieczeń komplementarnych.

by kubanczyk31

wrzesień 12th, 2011

by kubanczyk31

wrzesień 12th, 2011

Poradnia Internetowa - BEZPIECZNIE.org.pl

Poradnia internetowa na tematy związane z uzależnieniem oraz HIV. Dzwonić można anonimowo na Skype'a oraz na GG.

by kubanczyk31

wrzesień 12th, 2011

Fundacja Praesterno

Główne cele Fundacji to:

  • przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom patologii społecznej, w tym narkomanii, alkoholizmowi, przemocy
  • przeciwdziałanie wszelkim formom i przejawom wykluczenia społecznego lub marginalizacji społecznej osób bądź grup społecznych, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, dyskryminowaniu osób niepełnosprawnych oraz nierówności praw kobiet i mężczyzn
  • promocja i wspomaganie edukacji i oświaty oraz propagowanie i wspieranie równości szans edukacyjnych

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000190130. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa. Fundacja ma swoje oddziały terenowe w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Puławach i Wrocławiu. Fundacja prowadzi kilka projektów internetowych, m.in. Poradnię dla osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich oraz redaguje kwartalnik Serwis Informacyjny – Narkomania.

Od 1 czerwca 2007 r. Fundacja prowadzi niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli.

by kubanczyk31

wrzesień 12th, 2011

glqxz9283 sfy39587stf01