AllRada programowaKomitet sterującyZespół

Agnieszka Sieniawska

Przewodnicząca

Agnieszka Sieniawska

Przewodnicząca

Prezes zarządu Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Od 2011 r. przewodnicząca inicjatywy obywatelskiej Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Absolwentka prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego. Członkini i współzałożycielka Koalicji Medycznej Marihuany. Konsultantka programu European Drug Policy Initiative prowadzonego przez węgierką organizację Rights Reporter Foundation.

Od 2009 r. prowadzi działania adwokacyjne związane zarówno z pomocą prawną, jak i działalnością zmierzającą do zmiany prawa narkotykowego. Brała udział w pracach nad zmianą prawa narkotykowego, którego nowelizacja weszła w życie w grudniu 2011. Uczestniczka konsultacji europejskiej strategii narkotykowej w ramach prac European Civil Society Forum on Drugs przy Komisji Europejskiej.

Autorka raportów oraz publikacji na temat prawa narkotykowego i polskiej polityki narkotykowej. Autorka i pomysłodawczyni inicjatyw oraz projektów na rzecz racjonalizacji polskiej polityki narkotykowej, m.in. kampanii i gry „Zażyj dawkę swoich praw”, kampanii „Koalicja Kobiet Przeciwko Narkofobii”, szkoleń dla sędziów, terapeutów oraz prokuratorów czy międzynarodowej Urban Drug Policy Conference, która zapoczątkowała debatę na temat lokalnych polityk narkotykowych w Polsce.

Marek K. Zygadło

zastępca przewodniczącego

Marek K. Zygadło

zastępca przewodniczącego

Specjalista terapii uzależnień, międzynarodowy ekspert ds. redukcji szkód, obecnie prowadzi Dobry Ośrodek - autorski projekt terapii uzależnień (www.dobryosrodek.pl). Od lat zaangażowany w tworzenie systemu pomocy osobom uzależnionym i/lub zakażonym HIV. We współpracy z International Harm Reductiom Development Program (IHRD), Krajowym Centrum ds. AIDS i Akademią IGNATIANUM w Krakowie zrealizował dwie edycje trzy semestralnych studiów podyplomowych „Profilaktyka HIV” – jego autorski program szkolenia edukatorów profilaktyki. Inicjator Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej i pierwszy przewodniczący Komitetu Sterującego SIECI

Marta Gaszyńska

sekretarz - środowisko pacjentów i użytkowników

Marta Gaszyńska

sekretarz - środowisko pacjentów i użytkowników

W wieku 13 lat uzależniła się od polskiej heroiny (kompotu). Przez 16 lat toczyła walkę ze swoją chorobą. Od 1999 do 2010 przyjmowała metadon, o którym mówi „uratował mi życie i rodzinę – dzięki niemu odzyskałam dzieci”.

W 2007 roku, razem z kilkoma innymi pacjentami substytucyjnymi, założyła Stowarzyszenie JUMP’93, działające na rzecz pacjentów przyjmujących leki substytucyjne, którego do dziś jest wiceprzewodniczącą.

Rok później, została sekretarzem powoływanej do życia Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej, skupiającej specjalistów wielu dziedzin związanych z redukcją Szkód oraz leczeniem narkomanii. W latach 2010-2011 Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej oraz jedna z jej czołowych działaczek,  jedna z ekspertek delegowanych przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej na Komisje Sejmowe dotyczące prac nad nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Obecnie administrator biura PSPN, Stowarzyszenia JUMP’93, Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych oraz sekretarz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Od 2011 roku prowadzi klub pacjenta substytucyjnego „Klub na Wspólnej”.

Jacek Charmast

członek Komitetu Sterującego

Jacek Charmast

członek Komitetu Sterującego

Od 20 lat pracuje z osobami uzależnionymi. Zajmuje się działaniami z zakresu redukcji szkód. W roku 2002 z jego inicjatywy powołano Centrum Redukcji Szkód w Warszawie, w 2006 schronisko dla osób leczonych metadonem i punkt dziennego pobytu. W latach 2003-2004 był sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia Monar. Dzisiaj Jacek Charmast przewodniczy Stowarzyszeniu JUMP 93, zrzeszającego pacjentów substytucyjnych. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej Pomysłodawca i administrator Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, autor części leczniczych w dwóch Raportach Rzecznika.

Członek zespołu ekspertów złożonego z przedstawicieli KBPN i organizacji świadczących pomoc, którego zadaniem jest opracowanie założeń projektu naprawczego dla systemu lecznictwa uzależnień od narkotyków w Polsce.

Grzegorz Wodowski

członek Komitetu Sterującego

Grzegorz Wodowski

członek Komitetu Sterującego

socjolog i specjalista terapii uzależnień. Kieruje Poradnią MONAR w Krakowie, prowadzi zarówno programy redukcji szkód, jak i działania związane z leczeniem uzależnień. Redaktor pisma o tematyce narkotykowej Magazyn MNB. Członek założyciel Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej. Autor wielu publikacji o tematyce uzależnień.

Aleksandra Korcz–Byczek

Administratorka projektów

Aleksandra Korcz–Byczek

Administratorka projektów

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu w Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Odpowiedzialna w Fundacji głównie za sprawy administracyjno-prawne, zajmuje się zarządzaniem i rozliczaniem projektów. Posiada również wieloletnie doświadczenie w ewaluacji projektów. Z Polską Siecią Polityki Narkotykowej związana od 2012 roku.

Justyna Czechowicz

Organizatorka wydarzeń

Justyna Czechowicz

Organizatorka wydarzeń

Tytuł magistra uzyskała na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie ze specjalnością psychologia zdrowia i psychoterapia.
Doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji "Razem", gdzie brała udział w sesjach psychoterapii grupowej dla osób wykluczonych
społecznie. Uczestniczyła też w stażu w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii "MOP" w Warszawie.
Z Fundacją Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej związana od 2017 roku. W PSPN zajmuje się m.in organizacją wydarzeń takich jak szkolenia/konferencje.
Kontakt: jczechowicz@politykanarkotykowa.com

Damian Sobczyk

PR Manager

Damian Sobczyk

PR Manager

Absolwent Europeistyki oraz Studium Pedagogicznego na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie obronił pracę magisterską dotycząca polityk narkotykowych w Unii Europejskiej. Przez wiele lat zajmował się marketingiem i promocją w mediach edukacyjnych skierowanych do środowiska medycznego. Następnie odpowiadał za realizację, koordynację i promocję zdrowotnych kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa w obszarze m.in. onkologii, diabetologii i pulmonologii.

Z Polską Siecią Polityki Narkotykowej związany od lutego 2018 roku. W Fundacji zajmuje się promocją, strategią oraz współorganizacją projektów dotyczących psychodelików, redukcji szkód oraz profilaktyki. Szczególnie interesuje się nowymi mediami, praktycznymi aspektami redukcji szkód oraz badaniami na temat zastosowań substancji psychodelicznych w medycynie.

W latach 2017-2019 twórca edukacyjnego kanału "Wiem co ćpiem" na YouTube, który subskrybowało 137 tys. osób, a wszystkie filmy zostały obejrzane 9 mln 600 tys. razy. Obecnie prowadzi kanał "Mestosław", który subskrybuje 71 tys. osób.

Adam Stasiak

Project menager - współpraca międzynarodowa

Adam Stasiak

Project menager - współpraca międzynarodowa

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił pracę magisterską na temat
konstytucyjności karalności substancji psychoaktywnych na własny użytek.
W Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej działa w ramach Rzecznika Praw Osób Uzależnionych, konferencjach nt. prawa narkotykowego jak i Centrum Wolontariatu.
Realizuje projekt European Drug Policy Initiative z ramienia PSPN we współpracy z węgierską organizacją Rights Reporter
Foundation.

Paula Celińska-Chomiuk

Project manager

Paula Celińska-Chomiuk

Project manager

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Należała do Kliniki Prawa – Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej – Sekcji Redukcji Szkód, pisała pracę magisterską dot. prawa narkotykowego u prof. Moniki Płatek. Od 2012 roku stale współpracuje z Polską Siecią Polityki Narkotykowej: przygotowuje treści merytoryczne konferencji tematycznych, opracowuje artykuły o tematyce uzależnień, udziela porad prawnych dla osób mających problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem w Biurze Rzecznika Praw Osób Uzależnionych. Koordynatorka programów profilaktycznych skierowanych do młodych osób używających narkotyków (Fred Goes NET). Prowadzi program redukcji szkód: Centrum Wolontariatu na rzecz Osób Uzależnionych, wraz z wolontariuszami udziela porad prawnych w dwóch największych aresztach śledczych w Warszawie oraz koordynuje dyżury streetworkerskie skierowane do grup najbardziej marginalizowanych.

 

pcelinska@politykanarkotykowa.com

Kamila Siuchta

Współorganizatorka wydarzeń

Kamila Siuchta

Współorganizatorka wydarzeń

Studentka Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie warszawskim ze specjalnością Rewitalizacje i Innowacje.
Z Fundacją Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej związana od 2017 roku. W PSPN zajmuje się m.in współorganizacją wydarzeń takich jak szkolenia/konferencje. Ukończyła certyfikowane szkolenie z metodyki zarządzania projektami (PRINCE2).

Kontakt: ksiuchta@politykanarkotykowa.com

Katarzyna Łozińska

Specjalistka terapii uzależnień

Katarzyna Łozińska

Specjalistka terapii uzależnień

Absolwentka Wydziału Socjologii oraz studentka Wydziału Kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczyła w seminarium dla studentów „Polska i międzynarodowa polityka narkotykowa” organizowanym przez Open Society Fundations i Społeczny Komitet ds. Aids. Związana z naszą organizacją od 2013 r. Oprócz Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej  jest też członkinią Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki oraz Stowarzyszenia Jump’93 gdzie prowadzi zajęcia z j. angielskiego dla pacjentów programów substytucyjnych. Koordynuje oraz realizuje projekty z zakresu  redukcji szkód oraz profilaktyki w warszawskich akademikach oraz klubach.W PSPN zajmuje się m.in współorganizacją wydarzeń takich jak debaty/szkolenia.

Katarzyna.Lozinska@gmail.com

Prof. Krzysztof Krajewski

Członek rady programowej

Prof. Krzysztof Krajewski

Członek rady programowej

Prawnik i socjolog, kierownik Katedry Kryminologii UJ, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu Naukowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego wobec narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim na tle modeli regulacji dotyczących narkotyków w innych krajach – m.in.:"Sens i bezsens prohibicji". W latach 2009-2011 kierował grupą 15 ekspertów opracowujących nowelizację ustawy, która weszła w życie w grudniu 2011 roku.

profesor Krzysztof Krajewski o polityce narkotykowej

Postulat "społeczeństwa wolnego od narkotyków» jest ułudą. Rozmaite substancje psychoaktywne towarzyszyły ludzkości od zarania jej dziejów jako substancje o mniej lub bardziej kulturowo zintegrowanym charakterze. Pomimo nieustannej intensyfikacji polityki prohibicji problem narkotyków i narkomanii od lat w większości społeczeństw narasta, a substancje te pomimo swego nielegalnego charakteru są relatywnie łatwo dostępne. Inaczej mówiąc polityka prohibicji nie jest najwyraźniej w stanie wpłynąć w istotny sposób ani na popyt, ani na podaż narkotyków.

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Członek rady programowej

Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Członek rady programowej

doktor psychologii i terapeuta uzależnień. Pracuje w Fundacji im. Stefana Batorego, gdzie koordynuje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Za swoje osiągnięcia odznaczona Medalem św. Jerzego przyznanym przez Tygodnik Powszechny – 2002, Złotą Odznaką: "Za zasługi w pracy penitencjarnej" nadaną przez Ministra Sprawiedliwości – 2002 oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP - 2005.

Autorka wielu publikacji i książek m. in: "Wybieram wolność, czyli rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień", "Sekrety kobiet", "My–rodzice dorosłych dzieci", "W zgodzie ze sobą", "Rak duszy". "O alkoholizmie", "Poprawka z matury".

Marek Balicki

Członek rady programowej

Marek Balicki

Członek rady programowej

Lekarz psychiatra, obecnie jest Kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. Polski polityk, minister zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki, poseł na Sejm I, II i VI kadencji, senator V kadencji.Od lat zaangażowany w reformy na polu polskiej polityki narkotykowej. Zwolennik nie karania za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na tzw. własny użytek (wraz z tabelą wartości granicznych) i legalizacji stosowania marihuany do celów medycznych.

Propozycję depenalizacji zakładał już w 2005 projekt Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przygotowany właśnie w okresie pełnienia przez niego funkcji Ministra Zdrowia. Następnie, w roku 2011 Balicki chciał usunąć marihuanę z listy niedozwolonych w medycynie środków - jako poseł przedstawił taką poprawkę podczas prac nad nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Marek Balicki o polskiej polityce narkotykowej:

Zakaz stosowania marihuany w celach leczniczych Polsce jest niezgodny z Konstytucją. Jeśli są przesłanki do tego, żeby jakąś substancję czy produkt pochodzenia roślinnego stosować do celów leczniczych, to państwo nie ma uprawnień do wprowadzania zakazu. Może jedynie wprowadzać jakieś ograniczenia, jak to zresztą dzieje się w przypadku leków.

W Polsce trzeba także zdepenalizować konsumpcję i posiadanie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytek, zarówno tzw. miękkich jak i twardych. Należy też rozszerzyć programy terapeutyczne oparte na zasadzie redukcji szkód społecznych.

Dr Piotr Kładoczny

Członek rady programowej

Dr Piotr Kładoczny

Członek rady programowej

Dr prawa, kierownik Studiów Prawniczych WPiA UW, docent w Instytucie Prawa Karnego, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor wielu publikacji z dziedziny prawa. Od 1996 – prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w programie “Działania prawne w interesie publicznym”, od 2002 – koordynator tego programu (obecnie pod zmienioną nazwą - "Program Interwencji Prawnej”). Członek Rady Programowej Programu Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego oraz Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników

dr Kładoczny o Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii:

Obowiązujący od grudnia 2011 r. artykuł 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii posiada wiele pojęć niejasnych. Znajduje się w nim zapis o nieznacznej ilości środków odurzających, której posiadanie nie jest przestępstwem, nie jest jednak określone, jaka to ilość. Gdyby w Polsce ustalono tę granicę chociażby na poziomie 1 czy 3 gramów, to większość prowadzonych przez prokuratury spraw związanych z posiadaniem narkotyków mogłaby być umarzana przed rozpoczęciem postępowania. Im szybciej zostanie to wprowadzone, idąc przykładem innych państw europejskich, jak Czechy, Niemcy, Portugalia, poprzez stworzenie tabeli wartości granicznych narkotyków, tym bliżej będzie Polsce do nowoczesnej i racjonalnej polityki narkotykowej.

Piotr Pacewicz

Członek rady programowej

Piotr Pacewicz

Członek rady programowej

Dziennikarz, dr psychologii. Jeden z założycieli "Gazety Wyborczej", jej wicenaczelny (1995-2010). Twórca głośnych akcji społecznych "Rodzić po ludzku", "Szkoła z klasą", "Narkopolacy", "Media bez kobiet", "Polska biega". Feminista. Broni praw człowieka m.in. osób LGBT, a także użytkowników narkotyków, propaguje koniec "wojny z narkotykami". Współautor książki "Zakazane miłości. Seksualność i inne tabu", autor programu TV i książki "Pociąg osobowy". Odznaczony Tęczowym Laurem (2000), nagrodą Hiacynt w kategorii media (2008) oraz nagrodą "Tolerancja" przyznaną przez niemieckie, francuskie i polskie organizacje LGBT (2007). Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011)

Piotr Pacewicz o polskim prawie narkotykowym:

Obecne prawo narkotykowe powinno się zmienić. W ciągu ostatnich 11 lat 350 tys. młodych ludzi, w większości mężczyzn w wieku do 27 lat, stanęło przed prokuratorem. Byli zatrzymani w nocy za to, że mieli przy sobie skręta lub minimalną ilość narkotyków. Dla mnie to narkofobia. Bo w Polsce alkohol jest akceptowalny, choć jest środkiem psychoaktywnym, znacznie groźniejszym od marihuany - tymczasem to ludziom z jednym skrętem grozi kara więzienia do lat 3.

Ewa Wanat

Członek rady programowej

Ewa Wanat

Członek rady programowej

Polska dziennikarka radiowa i telewizyjna. Od maja 2013 redaktorka naczelna Polskiego Radia RDC. Wcześniej, redaktor naczelna radia TOK FM. Pod jej kierownictwem Radio TOK FM otrzymało tytuł Stacji Roku 2008 w plebiscycie miesięcznika Media&Marketing. Była wśród 100 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika Wprost w 2011 roku.

Trzykrotnie nominowana (wraz z zespołem Radia Tok FM) do Nagrody im. Dariusza Fikusa w kategorii "twórca mediów". Trzykrotnie nominowana do nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Laureatka Nagrody Hiacynta 2010 "za dziennikarstwo otwarte, odważne, pełne otwartości na problemy społeczne. Człowiek Mediów miesięcznika Brief w 2010 roku.