Poznaj swoje prawa

Posiadanie narkotyków w jakiejkolwiek ilości, również na własny użytek, jest w Polsce zabronione. Jak zachować się w przypadku konfliktu z prawem na tle posiadania substancji? Jakie są alternatywy dla kary i jak korzytsać z Art. 62a?
Przedstawiamy przepisy, wskazania oraz prawa osoby zatrzymanej za posiadanie narkotyków.

Back
Następny

Kiedy możesz zostać skontrolowany?

Niestety zawsze. Zgodnie z art. 15 Ustawy o Policji policjant na służbie ma prawo dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Takim czynem jest posiadanie narkotyków. W polskim prawie nie ma dokładnie określonych kryteriów, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie posiadania narkotyków.
Poproś policjanta, aby się wylegitymował. Żądaj udzielenia informacji, co do przysługujących Ci praw. Zawsze żądaj ustnego uzasadnienia od policjanta, który chce dokonać kontroli osobistej. Zapamiętaj, co powiedział.

Kiedy możesz zostać zatrzymany?

Jeżeli kontrola osobista ujawniła, że posiadasz narkotyki, zostaniesz zatrzymany. Na podstawie art. 244 kodeksu postępowania karnego (kpk) Policja ma prawo cię zatrzymać, jeżeli zachodzi obawa, że ukryjesz się, zatrzesz ślady przestępstwa lub nie sposób ustalić twojej tożsamości. Po ustaniu tych przesłanek musisz być natychmiast zwolniony (art. 248 kpk). Policja poinformuje cię o przyczynach zatrzymania – je również zapamiętaj.

Jak się zachować?

Posiadanie narkotyków jest przestępstwem z zasady karanym pozbawieniem wolności (w lżejszych przypadkach grzywną lub ograniczeniem wolności). Rozwiązanie to służyć ma jednak zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i docieraniu do osób mających problem z narkotykami. Jeżeli masz przy sobie narkotyki na swój własny użytek, stanowczo to podkreślaj.

  • Jesteś konsumentem narkotyków
  • Nie zamierzałeś z nikim się nimi dzielić – narkotyki masz na własne potrzeby
  • Narkotyków chciałeś użyć niezwłocznie, np. po powrocie do domu
  • Wyraźnie zaznacz, że to jedyne narkotyki, jakie posiadasz. Jeżeli jednak masz jakieś narkotyki w domu, Policja najprawdopodobniej je znajdzie.
  • Nie odpowiadaj na żadne inne pytania. Nie udzielaj żadnych dodatkowych informacji. Masz prawo odmówić składania dalszych wyjaśnień. Nie opowiadaj o kolegach, nie wymyślaj, skąd wziąłeś narkotyki.
  • Zawsze żądaj od prokuratora umorzenia postępowania z uwagi na niską społeczną szkodliwość popełnionego przez ciebie czynu. Powołuj się na nowy art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, który stanowi, że prokurator może umorzyć postępowanie karne jeżeli przedmiotem czynu są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego, jeśli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości. Artykuł 62.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie służy – wbrew powszechnej praktyce – karaniu konsumentów takich, jak ty.
  • Jeżeli czujesz się źle, poproś o pomoc lekarską – Policja musi ci jej udzielić.
Back
Następny