Raporty

0
390

Biuro Rzecznika Praw Osób Uzależnionych stale monitoruje przestrzeganie praw człowieka osób uzależnionych od narkotyków oraz osób używających nielegalnych substancji psychoaktywnych w Polsce. Swoje działania dokumentuje w wydawanych regularnie Raportach wydawanych od 2010 roku.

Raporty te są jedynymi dokumentami w Polsce opisującymi sytuację osób uzależnionych od nielegalnych substancji psychoaktywnych. Każdorazowo ich publikacja wywołuje szeroką debatę publiczną – tak w mediach, jak i w środowiskach związanych z leczeniem osób uzależnionych, a także wśród policji, prokuratorów i sędziów.

Dzieje się tak dlatego, że w Polsce obowiązują jedne z najsurowszych regulacji prawnych związanych z polityką przeciwdziałania narkomanii w Europie. W 2000 roku w wyniku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono zapis penalizujący posiadanie każdej ilości substancji psychoaktywnych, co oznacza, że za posiadanie nawet 1 grama marihuany grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Powodem wprowadzenia tak rygorystycznego prawa było zwiększenie skuteczności policji w walce z handlarzami narkotykowymi.

Po upływie 10 lat funkcjonowania ustawy można jednoznacznie stwierdzić, iż zaostrzenie kierunku polityki narkotykowej nie tylko nie wpłynęło na zmniejszenie zjawiska narkomanii i nie zahamowało rozwoju przestępczości narkotykowej, ale przyniosło więcej szkód niż korzyści.

Raporty Rzecznika nie tylko relacjonują obecną sytuację – ich walorem jest także fakt, że po dogłębnej analizie prezentują rekomendacje zarówno rozwiązań ustawodawczych, jak sytemu lecznictwa w Polsce na przyszłość.[/vc_column_text]

Raport 213 Czesc Prawna Raport 2013 Czesc Lecznicza Raport Rzecznika 2010
Raport 2014/2015
– Miejska Polityka Pomocowa.
Autor: Jacek Charmast
Raport 2013
– część prawna.
Autor: Agnieszka Sieniawska
Raport 2013
– część lecznicza.
Autor: Jacek Charmast
Raport 2010/11
część prawna i lecznicza.
Autorzy: Agnieszka Sieniawska
i Jacek Charmast
Wytyczne
Skrót raportu Rzecznika Praw Osób Uzależnionych – część prawna Autor: A. Sieniawska Wytyczne – Wartości Graniczne

Autor: K. Krajewski

Nowy Raport Rzecznika 2016/2017

Autor: Jacek Charmast

Poznaj swoje prawa! Zażyj dawkę swoich praw!

Załącznik Wielkość
Raport_Rzecznika_2016-2017-1.pdf 222 MB
raport_rpou_czesc_prawna.pdf 2.54 MB
raport_rpou_czesc_lecznicza.pdf 1.7 MB
raport_rzecznika2010_11.pdf 1.08 MB
skrot_raport_rpou_czesc_prawna_1.pdf 2.03 MB
wartosci_graniczne_krajewsk_2b_2a.pdf 775.2 KB
raport_rzecznika_2014-2015_miejska_polit
PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułPoznaj swoje prawa
Następny artykułAkty prawne