Fred goes NET URSYNÓW

NIE MUSISZ ALE MOŻESZ – PODEJMIJ DECYZJĘ, OCEŃ RYZYKO I POKONAJ OGRANICZENIA.

Program wczesnej interwencji FRED GOES NET wzmocniony innowacyjnymi metodami pracy socjalnej STREETWORKING i bezpłatnym poradnictwem prawnym w 2017 roku.

PROGRAM ZAKOŃCZONY

Miło nam poinformować, iż dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Dzielnicy Ursynów także i tu prowadzimy warsztaty wczesnej interwencji. Projekt skierowany jest do młodych i młodych dorosłych mieszkańców Ursynowa, którzy w związku z używaniem substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy mają problemy prawne, społeczne i zawodowe.

Krótka interwencja profilaktyczna ma być możliwie jak najszybszą reakcją wobec młodego człowieka, który zaczyna eksperymentować z narkotykami/alkoholem lub też używa tych substancji w sposób szkodliwy. Uświadomienie młodym ludziom zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi może nie tylko zapobiec, ograniczyć czy przerwać zachowanie ryzykowne, ale także może spowodować trwałą i świadomą zmianę postawy.

Indywidualne rozmowy motywujące, warsztaty wczesnej interwencji oraz dyżury stacjonarne prawnika prowadzone są w lokalu ul. Dembego 10/23a – Metro Kabaty.

Przez cały okres trwania Projektu nasze streetworkerki są obecne w miejscach przebywania studentów i młodych mieszkańców Ursynowa np. Kampus SGGW. Wśród osób prowadzących akcje profilaktyczne w terenie będzie także prawniczka świadcząca bezpłatną pomoc prawną. Działania środowiskowe mają walor informacyjno-edukacyjny na temat ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych, walor interwencyjny dzięki oferowanej na miejscu bezpłatnej konsultacji prawnej oraz walor motywujący do zmiany zachowania i udziału w Programie Fred goes Net.