Projekt badawczy PSPN na temat karania za posiadanie

 

Projekt zakłada zbadanie funkcjonowania art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w latach 2018-2020, dokonanie oceny na temat motywacji, postaw, skali stosowania, wiedzy na temat zasadności i celowości stosowania przepisu. Adresatami projektu są policjanci, prokuratorzy i sędziowie (768 osób) z całej Polski.

Badanie obejmie badania jakościowe, czyli anonimowe rozmowy z adresatami projektu oraz badania ilościowe, czyli anonimowe badania ankietowe z policjantami, prokuratorami i sędziami.

Efektem badania będzie identyfikacja barier oraz wypracowanie rekomendacji mających na celu bardziej efektywne wykorzystanie zapisów artykułu 62a, a zatem zmniejszenie liczby osób skazywanych za posiadanie nieznacznych ilości narkotyków przeznaczonych na użytek własny.

Raport z badań będzie dostępny w czerwcu 2022 r.

Kontakt w sprawie badania:
asieniawska@politykanarkotykowa.com
badanie@politykanarkotykowa.com

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.