Piotr Jabłoński – dyrektor KBPN o raporcie rzecznika praw osób uzależnionych

0
214

W sierpniu Polska Sieć Polityki Narkotykowej i Stowarzyszenie Pacjentów Programów Substytucyjnych JUMP’93 opublikowało dwa raporty na temat sytuacji osób używających nielegalnych substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych. Odnoszą się one do dwóch kluczowych tematów: aspektów prawnych oraz leczenia. Autorką pierwszego raportu jest Agnieszka Sieniawska, drugiego – Jacek Charmast. Nasz miesięcznik objął patronatem pierwsze z wymienionych opracowań.

W raportach poruszone zostały m.in. takie zagadnienia jak: analiza polskiego systemu pomocy osobom uzależnionym, sytuacja (prawna) osób zatrzymanych przez policję w związku z posiadaniem narkotyków czy zjawisko używania tzw. dopalaczy. W artykule przedstawiamy wybrane informacje zawarte w obu tekstach. Więcej >>