3 Filary działalności Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej

Prawo narkotykowe

  • Wspieranie zmian prawa w imię zasady „Leczyć zamiast karać”
  • Edukacja i transfer wiedzy nt. nowych przepisów i dobrych praktyk w stosowaniu prawa
  • Zmiana praktyk wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania

Pomoc i leczenie

  • Rozwój i dostosowanie do potrzeb programów leczenia substytucyjnego
  • Integracja i optymalizacja sektora pomocy dla osób uzależnionych i użytkowników narkotyków
  • Monitoring sytuacji w lecznictwie i interwencje

Poradnia prawna i rzecznictwo

W ramach Biura Rzecznika Praw Osób Uzależnionych prowadzona jest działalność pomocowa: osoby, które popadły w konflikt z prawem na tle narkotykowym, lub których prawa zostały naruszone w związku z używaniem substancji nielegalnych mogą uzyskać pomoc prawną bądź rzeczniczą

Dokumentacja z dotychczasowych działań PSPN