13 wojewódzkich konferencji nt. strategii rozwiązywania problemów uzależnień

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej w ramach dofinansowania z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii organizuje cykl 13 jednodniowych konferencji, każda w innym województwie, poświęconych lokalnym strategiom przeciwdziałania narkomanii.

Adresaci

Zapraszamy serdecznie do udziału pracowników oświaty, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania narkomanii.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Tematyka

Podczas konferencji będą mieli Państwo możliwość zdobyć i poszerzyć wiedzę niezbędną do skutecznej pracy w obszarze przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z najnowszymi wytycznymi i światowymi trendami.

Informacje zdobyte podczas wykładów prowadzonych przez polskich i zagranicznych prelegentów przetestują Państwo w praktyce podczas zajęć warsztatowych, których celem będzie wypracowanie wspólnych rekomendacji dla danego województwa do tworzenia i realizacji strategii przeciwdziałania narkomanii, przy założeniach wymiany informacji dotyczących potrzeb danego regionu.

Przebieg konferencji

Wszystkie konferencje zostały podzielone na 6 bloków tematycznych, które kompleksowo zobrazują i wyjaśnią kwestie powiązań zachodzących pomiędzy różnymi dziedzinami jak i instytucjami wykonującymi zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

W ten sposób, w przystępnej formie zdobędą i udoskonalą Państwo swoje kompetencje w zakresie realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w szczególności dotyczące:

  • skutecznych programów i metod profilaktyki, leczenia i ograniczenia szkód zdrowotnych realizowanych w ramach gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,
  • przepisów prawa,
  • zasad powierzania realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego
  • prawidłowej współpracy międzyinstytucjonalnej.

Zapisy

Po wybraniu odpowiedniego miasta mogą zapoznać się Państwo ze szczegółowym programem konferencji. Ilość miejsc jest ograniczona do 60 uczestników w każdym województwie, dlatego zachęcamy do wcześniejszych zapisów poprzez przesłanie wypełnionego formularza.

Jednocześnie informujemy, że planujemy nakręcenie filmowej relacji z konferencji, która dostępna będzie na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do udziału!

Harmonogram konferencji

DATA:
20 kwietnia 2018r., godz. 10:00 – 15:45
MIEJSCE:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Sala sejmiku wojewódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)
ZAPROSZENIE

DATA:
11 maja 2018r., godz. 8:30 – 15:45
MIEJSCE:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Białystok
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
29 maja 2018r., godz. 9:30 – 16:00
MIEJSCE:
Sala Sejmiku Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, Zielona Góra
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)
ZAPROSZENIE

DATA:
6 czerwca 2018r., godz. 9:00 – 15:00
MIEJSCE:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Sala Konferencyjna, piętro IV
ul. A. Grottgera 4, Lublin
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)
ZAPROSZENIE

DATA:
4 września 2018r., godz. 9:00 – 18:15
MIEJSCE:
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Sala Konferencyjna
ul. Stefana Artwińskiego 3, Kielce
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
20 – 21 września 2018r.
MIEJSCE:
Warsaw Plaza Hotel
ul. Łączyny 5, Warszawa
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
5 października 2018 r.
MIEJSCE:
Sala Sejmiku Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
11 października 2018 r.
MIEJSCE:
Sala Sejmiku Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
22 października 2018 r.
MIEJSCE:
Sala Sejmiku Województwa Podkarpackiego
ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
6 listopada 2018 r.
MIEJSCE:
Sala Obrad 209
ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)
ZAPROSZENIE

DATA:
15 listopada 2018 r.
MIEJSCE:
Urząd Marszałkowski, Sala sesyjna nr 420
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Formularz zgłoszeniowy

Pobierz program (PDF)

DATA:
29 listopada 2018 r.
MIEJSCE:
Sala Kinowa w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
ul. Korsarzy 34, wejście A, I piętro
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

DATA:
10 grudnia 2018 r.
MIEJSCE:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Al. Niepodległości 34, Sala posiedzeń nr I (Parter / Hol Główny)
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz program (PDF)

Członkowie Rady Programowej Konferencji Wojewódzkich:

Bogusława Bukowska – Z-ca Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Jacek Charmast – Przewodniczący Stowarzyszenie Jump 93
prof. Czesław Czabała – Akademia Pedagogiki Specjalnej
Magdalena Dąbkowska – Ekspertka ds. międzynarodowych polityk narkotykowych, Open Society Foundations
Danuta Janusz – Wojewódzki Ekspert ds. informacji o narkotykach i narkomanii, MCPS
Tomasz Harasimowicz – Przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, UM Warszawa
Anna Mroczek – Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
Sławomir Pietrzak – Przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocław
Anna Radomska – Kierownik Działu Profilaktyki Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Agnieszka Sieniawska – Przewodnicząca Polskiej Sieci Polityki Narkotykowej
Grzegorz Wodowski – Kierownik Poradni Monar Kraków
prof. Marcin Wojnar – Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej, WUM