PORADNIA PRAWNA PSPN

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Porad prawnych udzielają młodzi prawnicy oraz studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod kierownictwem koordynatorki projektu Agnieszki Sieniawskiej oraz adwokat Katarzyny Zegarowskiej-Strzelczyk.

Bezpłatne porady prawne skierowane są do osób mających problemy prawne w związku z używaniem narkotyków.

Bezpłatne konsultacje obejmują m.in. sprawy:
  • umorzenia postępowania karnego z powodu posiadania nieznacznych ilości narkotyków
  • zawieszenia postępowania na czas leczenia
  • warunkowego umorzenia postępowania w związku z udziałem w programie profilaktyczno-edukacyjnym lub leczniczo-terapeutycznym
  • odroczenia kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia/terapię
  • zawieszenia kary pozbawienia wolności
  • kierowania osób nieletnich/dorosłych na leczenie
  • konsekwencji prawnych, społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dostępnych form pomocy

Zgłoszenia przyjmujemy w godz. 9:00-16:00:
telefonicznie, pod numerami: 697 177 094
przez e-mail: prawnik@politykanarkotykowa.com

W ramach współpracy z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – Sekcją Redukcji Szkód, porad prawnych udzielają studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod opieką pracownika naukowego Uniwersytetu – dr Piotra Kładocznego.