PORADNIA PRAWNA PSPN

Od września wznawiamy pracę poradni prawnej przy Fundacji Polska Sieć Polityki Narkotykowej. Bezpłatnej pomocy prawnej będą udzielać młodzi prawnicy oraz studenci ostatnich lat studiów prawniczych pod kierownictwem koordynatorki projektu, prawniczki Pauliny Celińskiej-Chomiuk.

Bezpłatne porady prawne skierowane są do osób mających problemy prawne w związku z używaniem narkotyków, jak również członków ich rodzin.

Bezpłatne konsultacje obejmują m.in. sprawy:
  • umorzenia postępowania karnego z powodu posiadania nieznacznych ilości narkotyków
  • zawieszenia postępowania na czas leczenia
  • warunkowego umorzenia postępowania w związku z udziałem w programie profilaktyczno-edukacyjnym lub leczniczo-terapeutycznym
  • odroczenia kary pozbawienia wolności ze względu na stan zdrowia/terapię
  • zawieszenia kary pozbawienia wolności
  • kierowania osób nieletnich/dorosłych na leczenie
  • konsekwencji prawnych, społecznych i zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dostępnych form pomocy

Zgłoszenia przyjmujemy:
telefonicznie, pod numerami: 881 222 554
przez e-mail: prawnik@politykanarkotykowa.com

Dodatkowo, w ramach współpracy z Kliniką Prawa Uniwersytetu Warszawskiego – Sekcja Redukcji Szkód, porad prawnych będą udzielać studenci ostatnich lat studiów prawnicznych, zaś opiekę merytoryczną sprawować będzie pracownik naukowy UW dr Katarzyna Kowalska.